Fystester i falun

Våra fystester

Åstrandtestet (submaximalt konditionstest)

Målet med detta 6-minuters submaximala cykeltest är att mäta den maximala syreupptagningsförmågan (VO2 max), vilket är bra för träningsplanering, hälsoundersökningar och för medicinsk rehabilitering. Åstrandtestet är passande för situationer där man behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test.


EKBLOM-BAK testet (submaximalt konditionstest)

Ett enkelt, icke maximalt cykelergometertest för beräkning av kondition (VO2max). Testet är passande för situationer där man behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, som vid framtagande av träningsprogram eller hälsobedömning.
Testpersonen cyklar först 4 minuter på en låg standardbelastning, Därefter höjs belastningen direkt till en högre, förvald belastning.
VO2max beräknas sedan via könsspecifika ekvationer baserade på skillnaden i puls mellan den högre belastningen.


Löpanalys

Vid löpanalys studeras löparens biomekanik vilket är de synkroniserade rörelserna av alla de komponenter som ingår i rörelsekedjan (tår, fot, vrist, underben, knä, höft och vidare upp i kroppen) under löpsteget. Foten kan ses som länken mellan det föränderliga underlaget och resten av denna rörelsekedja. Även små förändringar av löpsteget innebär därav en stor total belastningsförändring sett över en hel löprunda. Beroende på vilket löpsteg vi har är belastningen olika fördelad över de olika lederna och vävnaderna. Små förändringar av biomekaniken kan därför vara skillnaden mellan skada och inte skada i en specifik led eller vävnad. Löpanalys kan göras för att finna ofördelaktig löpteknik vilken man sedan kan förändra för att antingen minska risken att drabbas av överbelastningsskada eller för att minska risken att drabbas igen om man tidigare haft en löprelaterad skada.


Maxpulstest

Att veta sin maxpuls är bra i flera avseende. T ex är det enklare att sätta rätt pulzon i kombination till fart eller effekt.
Oavsett om man är en vältränad atlet eller glad amatör kan det finnas intresse att genomföra ett maxpulstest. Kortfattat tar du ut dig till max under detta test, vilket ger dig en siffra på din maxpuls. Detta i sin tur ger dig ett mer exakt värde vid din träning, exempelvis om du vill befinna i dig särskilda pulszoner. Genom att veta din maxpuls kan du bygga upp och optimera din konditionsträning på ett mer specifikt sätt.
Ett maxpulstest kan med fördel genomföras i samband med ett laktattest.


Laktattest / Tröskeltest (kommer snart)

Vi mäter dina laktatnivåer i olika intensitet för att kunna bestämma dina individuella träningszoner.
Med hjälp av blodprov som tas från fingret för att mäta mjölksyrakoncentration i blodet får du fram dina träningszoner. Under testets gång arbetar du på 3-5 segrande belastningar.
Här får du reda på din lågintensiva, medelintensiva samt högintensiva träningszon.
Detta test genomförs på testcykel och/eller på löpband. 
Efter genomfört test går vi igenom resultatet och du får återkoppling på hur du kan lägga upp din träning.