Naprapati i falun

Behandlingar

En Naprapat jobbar med problematik från hela muskeloskelatala system vilket innebär smärtor som kommer från samtliga leder och muskler. Exempel på smärtproblemtik kan vara;

Nacke

Stelhet, nackspärr, spänningshuvudvärk, käkproblematik

Ländrygg

Trötthet, ischias, ryggskott

Knä

Löparknä, hopparknä, PFSS <br>(patellofemoralt smärtsyndrom)

Fot

Avdelare

Plantarfaschit, Hälseneinflammation

Axel och skuldra

Impingement, intrascapulär smärta, hållningsrelatrerade smärtor​

Höft

Ljumsksmärta, trochanterit, falsk ischias

Armbåge

Musarm, Tennisarmbåge

Handled

Senskideinflammation, tumbassmärta

Gravid

Graviditetsrelaterad smärtproblematik, foglossning och smärta efter förlossning. Gravidbänk finns tillgänglig.

1. Vad smärtar

Vid första besöket tas en grundlig anamnes och med undersökning diagnostiserar vi vad som orsakat smärtproblematiken. 
Undersökningen består av tester och palpation tillsammans med anamnesen för att bekräfta en diagnos.

2. Varför

Efter vi hittat en diagnos väljer vi att behandla därefter. Varför det smärtar, är någon led inskränkt och/eller muskulära spänningar?

De behandlingstekniker som en Naprapat jobbar med är manipulation eller mobilisering utav en inkskränkt rörelse i en eller flera leder. Muskulära problem korrigeras med massage, pressur, töj, elektroterapi eller nålar.

3. Hur

HUR ska vi förebygga att detta inte återkommer? Finns det saker att förbättra muskulärt eller förändringar kring hållning etc? Behövs det korrigerande, stärkande övningar? Ergonomiska tips? Hjälp med tränings/rehabilitering upplägg? En personlig analys görs utifrån de fynd som görs via undersökningen.

Om naprapati

Historia

Naprapatins historia grundades av Oakley Smith år 1907. Ordet naprapati har sitt ursprung i det tjeckiska ordet ”napravit” som betyder korrigera och det grekiska ordet ”pathos” som betyder lidande. Tillsammans ger det innebörden “korrigera orsaken till lidande”.

Utbildning

Utbildningen till Naprapat sker på Naprapathögskolan i Stockholm. Studierna omfattar fyra års heltidstudier som motsvarar 240 högskolepoäng. Ungefär halva utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Resten av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

Redan efter andra terminen ingår praktik på skolkliniken där de praktiska delarna som lärs ut på skolan får utövas på patienter på klinken.

Legitimerat yrkeskategori

Ansökan om legitimation hos socialstyrelsen har varit möjligt sedan 1994. Sedan 2007 är “Naprapat” en yrkesskyddad titel, vilket innebär att man måste inneha en legitimation av socialstyrelsen för att få kalla sig Naprapat. Kravet för att erhålla legitimation är examensbevis från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. Därutöver krävs praktiska erfarenheter i form av handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård, 9 månader kliniskt naprapti och 3 månader inom sjukvården.

Mer information kring Naprapati finns på Svenska Naprapatförbundets hemsida; naprapater.se 

Mer information kring utbildningen finns på Naprapathögskolan hemsida; naprapathogskolan.se

Behandlingar

Stötvågsbehandling, eller shcokwave therapy som det också kallas, är en effektiv behandlingsmetod av skador i muskler och senor.
Behandlingsmetoden är en väl beprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod som ger god effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. Forskning som gjorts visar på att behandlingen ofta ger mycket goda resultat med en stor förbättring.

Hur går en behandling till?

Ett munstycke med en applikator, försedd med kontaktgel, förs över det smärtande området medan kompressorn är igång. Stötvågor överförs då till vävnaden. Kraften och frekvensen av stötvågorna anpassas efter diagnos och individ. Mellan 2000 och 4000 stötar per behandlingstillfälle är vanligt beroende på vad som behandlas. Själva behandlingen tar ca 5 – 10 minuter. Vanligtvis krävs det mellan 2-6 behandlingar med ca 5-10 dagars mellanrum för att uppnå bestående resultat. Behandlingen är av tuffare form och kan upplevas något smärtsam men försvinner så fort apparaten stängs av.

 
Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och belastning av behandlad vävnad ca 48 timmar efter en behandling. Detta gäller även om man är smärtfri efter behandlingstillfället.

Stötvåg används för att behandla bland annat:

  • Hälsporre
  • Hälsenesmärta
  • Hopparknä
  • Löparknä
  • Golf- eller tennisarmbåge
  • Axelsmärta
  • Muskelsmärta
Denna webbplats använder sig av cookies,