Fysioterapi i Falun

Om Coaching

Coaching är en dynamisk process som syftar till att främja individers snabbare utveckling genom att mobilisera deras egna inre resurser. Genom denna process kan individer klargöra sina ambitioner, göra mer informerade val och omsätta sina naturliga talanger i praktiska åtgärder.

Fysioterapeuten har ofta nära kontakt med sina patienter under längre tid, eftersom de är med när du tränar och lägger upp långsiktiga träningsprogram. Vi arbetar med att stödja människor att med egna ”verktyg” hantera sin smärta och funktionsnedsättning. Därför behöver fysioterapeuten motivera sina patienter att genomföra träningen eftersom resultatet av behandlingen till stor del beror på patientens egen delaktighet

Denna webbplats använder sig av cookies,