Om Fysioterapi

Fysioterapi riktar sig till alla åldersgrupper och deras många olika problem som kan bestå av allt från akuta idrottsskador till kroniska sjukdomar. En fysioterapeut arbetar med manuell behandling, rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet samt med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada. Vi arbetar med träning och anpassad fysisk aktivitet både för personer med funktionsnedsättning eller bestående funktionshinder och för friska personer.

Fysioterapeuten har ofta nära kontakt med sina patienter under längre tid, eftersom de är med när du tränar och lägger upp långsiktiga träningsprogram. Vi arbetar med att stödja människor att med egna ”verktyg” hantera sin smärta och funktionsnedsättning. Därför behöver fysioterapeuten motivera sina patienter att genomföra träningen eftersom resultatet av behandlingen till stor del beror på patientens egen delaktighet